• Call Us +972 (0)4 - 828 8500
  • Email Carmel@univ.haifa.ac.il

השבוע התארחה באוניברסיטת חיפה משלחת אקדמית בכירה מאוניברסיטאות שונות בברזיל

משלחת מברזיל

השבוע התארחה באוניברסיטת חיפה משלחת אקדמית בכירה מאוניברסיטאות שונות בברזיל. הגב' אלקה ניר, מנכ"לית כרמל החברה הכלכלית, הציגה בפניהם את הפעילות הענפה של החברה במסחור הטכנולוגיות המפותחות ע"י חוקרי האוניברסיטה.