• Call Us +972 (0)4 - 828 8500
  • Email Carmel@univ.haifa.ac.il

Chinese FDA regulations of medical devices

 

ביום שלישי התקיים באוניברסיטה סמינר בנושא הרגולציה בסין בתחום המכשור הרפואי, תחת המטריה האקדמית של תכנית ה-MBA הבינלאומית בחוג למנהל עסקים בפקולטה לניהול, בשיתוף עם "כרמל"-החברה הכלכלית של חיפה ומוסדות התעשייה הפועלים בענף זה: IATI ו-Be Well Haifa. אורח הכבוד והנואם המרכזי בסמינר היה לין פנג, ראש ה-CFDA בשנחאי, שבנוסף להרצאה שנתן נפגש עם ד"ר אלקה ניר, מנכ"לית "כרמל", אשר הציגה בסמינר את תרומת האוניברסיטה לחדשנות ויזמות במדעי החיים. פרופ' שלום שירמן, ראש תכנית ה-MBA הבינלאומית, אשר יזם את הסמינר, בירך את המשתתפים הרבים מכ-40 חברות ישראליות המעוניינות להיכנס לשוק הגדול ביותר בעולם, והדגיש באזני המשתתפים כי ה-MBA הבינלאומי באוניברסיטה היא התכנית הבולטת ביותר בארץ, אשר מכשירה מנהלים להתמודד עם האתגרים העסקיים בסין ובהודו.

תוכנית הסמינר

פורסם ב "השבוע שהיה באוניברסיטת חיפה", גיליון 12, תשע"ח. 11 בינואר 2018